Szkoła Podstawowa im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Lusówku

O szkole

dyrekcja

dyrektor mgr Aldona Murawska
wicedyrektor mgr Joanna Zaborowska
wicedyrektor mgr Krzysztof Kujawa

plan, kalendarz i pracownicy

Poniższe odnośniki prowadzą do dokumentów PDF

biblioteka

godziny otwarcia

mgr Marietta Kilanowska
mgr Paulina Kabacińska
mgr Natalia Kowalik

Poniedziałek 7.45-14.10
Wtorek 7.45-15.10
Środa 7.45-13.30
Czwartek 7.45-12.45
Piątek 8.45-13.00

sekretariat

bookkeeping, accounting, taxes-615384.jpg

Izabela Jarmużek
Magdalena Adamska

Poniedziałek 7.30 – 17.00
Wtorek 7.30 – 15.30
Środa 7.30 – 15.30
Czwartek 7.30 – 15.30
Piątek 7.30 – 14.00

świetlica

kierownik:
mgr Sylwia Gruchot

facebook, social network, icon-1834007.jpg

Poniższe odnośniki prowadzą do dokumentów PDF
Karta zapisu 1-3
Karta zapisu 4-8
Regulamin świetlicy szkolnej
Procedury

obiady, dojazdy, karta PEKA

Poniższe odnośniki prowadzą do dokumentów PDF

podręczniki

Poniższe odnośniki prowadzą do dokumentów PDF

Scroll to Top